#1 2014-01-03 19:53:07

aksen

Użytkownik

Punktów :   

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy jest największym polskim górskim parkiem narodowym o powierzchni 290 km2. Głównym celem Parku Narodowego jest ochrona przyrody i krajobrazu, a więc tego, co stanowi o atrakcyjności turystycznej Bieszczadów, które stanowią fragment polskich Karpat Wschodnich.  W obecnych granicach Bieszczadzki Park Narodowy chroni: najważniejsze formy krajobrazu Karpat Wschodnich, unikalne w skali Polski, długie pasma górskich łąk położonych ponad górną granicą lasu, zwane połoninami wraz ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich,
fragmenty puszczy karpackiej z ostojami dużych drapieżnych ptaków i ssaków, w tym niedźwiedzia, wilka, rysia, orła przedniego, puchacza
Malownicze doliny pozostałe po dawnych wsiach, które stanowią swoisty fenomen przyrodniczy, czyli tzw. bieszczadzka kraina dolin, gdzie ślady dawnej obecności człowieka zapisane są tylko w postaci resztek zdziczałych sadów, drzew wyznaczających miejsca po domach i szlakach komunikacyjnych oraz różnego typu łąk, pastwisk i ziołorośli. Stanowi on centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" utworzonego pod patronatem programu UNESCO-MaB ("Człowiek i Biosfera"). W skład MRB "KW", oprócz Bieszczadzkiego Parku Narodowego wchodzą po stronie polskiej Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński PK. Na Ukrainie - Użański Park Narodowy l Nadsański Park Krajobrazowy oraz na Słowacji - Park Narodowy "Połoniny". Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery wynosi obecnie 2 132 km2, co stanowi o jego znaczeniu dla ochrony przyrody tej części Europy. Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym górskim parkiem narodowym w Polsce, który propaguje turystykę konną. Sieć tras konnych o łącznej długości 142 km pozwala na kilkudniowe wyprawy, prowadzone przez licencjonowanych przewodników. Postoje zaplanowane są w specjalnie do tego celu przygotowanych pięciu stanicach usytuowanych wzdłuż trasy. Zaprojektowano je tak, by umożliwić korzystanie z noclegów i wyżywienia w standardzie dostosowanym do życzeń klienta. Począwszy od standardu traperskiego (biwaki, schrony) poprzez schroniska górskie, a skończywszy na hotelach dla podróżnych oczekujących najwyższej jakości usług.

Offline

 
Historia Lwowa

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.zlobek28.pun.pl www.euphoria.pun.pl www.lakierowankomotoryzacja.pun.pl www.sielczanie.pun.pl www.gothicmmo.pun.pl